Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2019

ratzing
2443 d934
Reposted fromxanth xanth viapankamien pankamien

February 15 2019

ratzing
7238 76fe 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaradziwil radziwil

February 13 2019

ratzing
Reposted fromzelbekon zelbekon viapankamien pankamien

September 29 2018

ratzing
>does not believes in ghosts
>likes sports I, and intellectual, don't like
>OWNS A SMARTPHONE

fucking filth.

Is this real life? I don't know anymore. 

All I know all of you main characters are on a hell of a trip. You should dye your hair red or some shit so I can distinguish those astonishing, higher life forms from the brainwashed collective.

Jesus I lost my toucan.

August 17 2018

ratzing
6789 839f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma

August 03 2018

ratzing
5152 270d
Reposted fromModestPearl ModestPearl viaMissDeWorde MissDeWorde

August 02 2018

ratzing
Reposted fromzelbekon zelbekon vialukan lukan

‘Modern Frescoes’ Present Luminous Women in Layers of Translucent Pigment by Ali Cavanaugh

St. Louis-based artist Ali Cavanaugh paints dreamlike watercolors of female subjects on wet clay panels. She refers to her works as “modern frescos,” due to their similarity to the fresco-secco style of painting, and the luminosity she creates through a method of layering translucent pigments on bright white surfaces. In each portrait Cavanaugh aims to paint the minute details of her subject’s physical appearance, while also evoking a “tender unseen presence that transcends understanding in the depth of a soul.”

Her work is currently included in the group exhibition Painting the Figure Now at the Wausau Museum of Contemporary Art in Wausau, Wisonsin through September 28, 2018. Her new book Modern Frescoes, published by Unicorn Press, will be available for preorders this fall. You can see more of Cavanaugh’s work on Instagram and Facebook.

Reposted fromcuty cuty vialukan lukan

July 15 2018

ratzing
To trochę ironiczne że piszesz o trudnościach w komunikacji reagując na swój własny wpis, co znacząco utrudniło mi znalezienie tej wypowiedzi. Może to po prostu jedna z zagrywek zrozumiałych tylko dla ludzi z wysokim IQ. 

Ale tak serio serio to chciałem pośmieszkować żeby nie wychodziło, że próbuję kogoś antagonizować, bo nie o to mi chodziło. Tak naprawdę meritum sprawy się nie zmienia w sposób istotny - ktoś zaczepia Cię w sposób prymitywny, a Ty w sposób prymitywny mu odpowiadasz, jednocześnie podkreślając swój intelekt w najmniej odpowiedni sposób, czyli cytując testy IQ. Do których zresztą w oryginalnym poście też się odnosiłeś, także to nie była tylko kwestia reakcji, po prostu masz ewidentnie potrzebę wspominania o nich, przynajmniej od czasu do czasu.

Po prostu chodzi mi o to, że to dobra rada na przyszłość (a przynajmniej tak mi się zdaje) - jeżeli chcesz wyjść na inteligentnego, to wspominając o testach IQ osiągasz zgoła odwrotny efekt.

July 14 2018

ratzing
ratzing
Hm. Rzeczywiście inteligencka taktyka, jak ktoś Ci powie, że śmierdzisz, to mu odpowiadasz 'a nie, bo twoja stara'. Interesujące.
ratzing
Ej ale Ty tak na serio uważasz, że jakiś test co kiedyś zrobiłeś, znajomość języka i magisterka wynosi Cię na piedestał intelektu który pozwala Ci rzucać pogardę wszędzie dookoła? Nie zrozum mnie źle, na pewno jesteś ponad przeciętną, ale z personalnego doświadczenia to głównie ludzie mocno zaangażowani w pseudointelektualizm szastają wynikami testów IQ.

July 10 2018

ratzing
6394 f9b8 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viagket gket

July 09 2018

ratzing
Reposted frommangoe mangoe

July 02 2018

Lovely Photo Manipulations Utilizing Stock Photography by Justin Peters

Graphic designer Justin Peters has an uncanny ability to compose fantastical landscapes and creatures by combining stock imagery using Photoshop. The 22-year-old German digital artist says that he’s often driven by the famous Picasso quote “Everything you can imagine is real,” choosing to use photography found on stock imagery sites as the source material for his digital collages. You can see more of his recent work on Instagram.

Reposted fromcuty cuty viagket gket
ratzing
Reposted fromkelu kelu viapankamien pankamien

June 20 2018

ratzing
Reposted fromgruetze gruetze viatomash tomash

June 19 2018

ratzing
5013 bed1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavolldost volldost
ratzing
0761 2ae3
ratzing
Reposted fromFlau Flau viavolldost volldost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl